Stichting Het Ministerie van Boekenzaken zet zich belangeloos in voor leesbevordering in Nederlandse taalgebieden.