Info

Informatie Stichting Het Ministerie van Boekenzaken

Het Ministerie van Boekenzaken werkt aan eigen leesbevorderingsprojecten binnen en buiten het onderwijs. Het grootste project waaraan wij nu werken is de Boekenbingo. Stichting Het Ministerie van Boekenzaken staat als volgt ingeschreven bij de Kamer van Koophandel:

KvK-nummer: 83297111
Fiscaal nummer (RSIN): 862818278
Adres: Charlotte de Bourbonlaan 16, 3062GE Rotterdam
Datum akte van oprichting: 02-07-2021

Onze doelstelling:

De doelstelling zoals in onze statuten vermeldt luidt: Stichting Het Ministerie van Boekenzaken zet zich belangeloos in voor leesbevordering in Nederlandse taalgebieden.

Beloningsbeleid:

De bestuurders Liesbeth Rosendaal, (voorzitter), Jet van Koten (secretaris) en Jan Pieter van de Ree (penningmeester) ontvangen geen vergoeding voor hun bestuurswerkzaamheden.

Beleidsplan:

Ons beleid is erop gericht om, op basis van een gezonde financiële basis, activiteiten te ontplooien die bijdragen aan de doelstelling die de stichting heeft.