Info

Informatie Stichting Het Ministerie van Boekenzaken

Het Ministerie van Boekenzaken werkt aan eigen leesbevorderingsprojecten binnen en buiten het onderwijs. Het grootste project waaraan wij nu werken is de Boekenbingo. Stichting Het Ministerie van Boekenzaken staat als volgt ingeschreven bij de Kamer van Koophandel:

KvK-nummer: 83297111
Fiscaal nummer (RSIN): 862818278
Adres: Charlotte de Bourbonlaan 16, 3062GE Rotterdam
Datum akte van oprichting: 02-07-2021

Onze doelstelling:

De doelstelling zoals in onze statuten vermeldt luidt: Stichting Het Ministerie van Boekenzaken zet zich belangeloos in voor leesbevordering in Nederlandse taalgebieden.

Beloningsbeleid:

De bestuurders Liesbeth Rosendaal, (voorzitter), Jet van Koten (secretaris) en Jan Pieter van de Ree (penningmeester) ontvangen geen vergoeding voor hun bestuurswerkzaamheden.

Beleidsplan:

De stichting heeft als doel het lezen bij kinderen en jongeren, te stimuleren, zowel binnen het onderwijs als daarbuiten. Lezen en actuele jeugdliteratuur worden actief door de stichting gestimuleerd. Bij de stichting zijn verschillende kinderboekenauteurs betrokken die de missie van het Ministerie van Boekenzaken ondersteunen.

De stichting initieert verschillende projecten zoals de Boekenbingo voor kinderen in de basisschoolleeftijd en Het Kinderboekenjournaal. Bij het voorbeeld van de Boekenbingo, die sinds 2016 gehouden wordt, is het de bedoeling dat kinderen minimaal 20 en maximaal 60 boeken lezen (afhankelijk van hun leeftijd) in een periode van 5 maanden. Hierbij krijgen de kinderen boeken aangereikt die zijn verschenen in de laatste 18 maanden. De stichting zoekt naar financiële armslag om de website van de Boekenbingo te kunnen onderhouden en de prijzen voor de winnaars te kunnen betalen. Daarnaast zou de stichting graag promotiemateriaal beschikbaar willen hebben om de Boekenbingo bij meerdere instellingen onder de aandacht te brengen.
De stichting heeft contact met een fondsenwerver die zowel het bedrijfsleven, fondsen als particulieren zal aanspreken om een donatie te doen. Daarnaast worden ook verschillende overheidsinstanties benadert om de stichting te subsidiëren. Het vergaarde vermogen staat onder toezicht van de penningmeester. Uitgaven worden gecontroleerd door het bestuur en er zal jaarlijks controle zijn door een extern administratiekantoor. De bestuursleden en de oprichters zetten zich onbezoldigd in voor de stichting.